Skip to main content

 

Pár héttel ezelőtt valaki ajánlására meghívtak egy rendezvényre, amelyen a „Szakrális Magyarország” témájáról volt szó.

A címben jelzett társadalmi szerveződést asszonyok vezetik, internetes megjelenésük is van és van egy ún. Bullájuk, amelyet a rendezvényt követően alaposan tanulmányoztam.

Ez a kiadvány azt az üzenetet tartalmazza, hogy az egész emberiséget a teljes megsemmisülés fenyegeti, amennyiben továbbra sem történik semmi a problémaleltár összeállítása és a totális megoldások megtalálása érdekében.

A Bulla összeállítása egy hihetetlenül alapos és bátor kezdeményezés, nem véletlen, hogy erre csak asszonyoknak volt elég bátorságuk. Felsorolják benne a bűnöket, az erényeket, a tiltásokat, ítéleteket, a büntetéseket, azzal, hogy eljött az ideje mindezek rendezésének, helyreállításának, hogy végre „elválasszuk a fényt a sötétségtől”!

Nem célom ennek részletezése, csupán azt szeretném megjegyezni, hogy ez a példátlan munka alapvetően nem Magyarországról szól, hanem a földi élet szinte összes erkölcstelenségéről, az embernek a természetet, az egyetemes értékeket és a mértékeket gátlástalanul feldúló, a civilizációt a szakadék széléig eltoló szakrális ámokfutásáról.

„Mi nem megbocsájtani jöttünk! Bírálni, Ítélni, és RENDET, EGYSZERŰSÉGET, BÉKESSÉGET teremteni jöttünk!”

 

A Bullában felsorolt helyzetünkből való kilábalásunkhoz azonban az én véleményem szerint nemcsak „szellemi, lelki, és erkölcsi” megoldásokat kell keresnünk, hanem kifejezetten szakrális tisztánlátásra és szakrális megoldásokra van sürgősen szükségünk! Nem elég ugyanis kizárólag az emberi gyarlóságban keresni a Bullában kiválóan összefoglalt bűnök eredetét és önmagunk „magasabb és magasabb szintre” emelésében a megoldást, hanem önmagunk megismerésében!

„Ha meg akarod ismerni a világot, előbb ismerd meg önmagadat!” (ismert ókori mondás)

 

Olyanként, aki a Magyar Szakrális Anatómiával foglalkozik, engem a SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG elnevezés fogott meg

 

MI AZ, hogy SZAKRÁLIS?

Az olcsó válaszokat hagyjuk, hogy szent, természetfeletti, hiszen az, hogy „szent” valaki (szent soros györgy), azt egy az erkölcsösségére egyáltalán nem hivatkozható Egyház jelentheti ki; a természet szó pedig, annak környezetté való degradálásával, a földi Ember rendkívüli tudatlanságáról árulkodik.

A szakrális azt jelenti, hogy a LÉTEZÉS TELJESSÉGE, annak egy része számunkra látható, a túlnyomó része pedig láthatatlan, de a létezésének a ténye, a létezésének a következményei alapján kétségtelenül helytálló: „a rádióhullámokat még senki sem látta, ugye Te sem hiszel benne!”

A szakrális tehát az összes látható és láthatatlan valóság és forma összessége, ez maga a holisztika.

Tudnia kellene mindenkinek, hogy minden valóság és forma előbb szakrális – azaz a létezés magasabb és láthatatlan – szintjein teremtődik meg.

Így van ez az Emberrel is, mi is előbb a magasabb láthatatlan szinteken foganunk meg szakrálisan, és csak azt követően biológiai síkon, amikor ezek a magasabb szintek úgy rendelkeznek, „hogy egyezzenek egymással (a szüleink) e világ módjára” (Pistis Sophia Evangélium).

A Föld alakja is kettős, van egy Szakrális Föld is, de sorolhatnám a Föld összes növényét, állatát is. Ezek mindegyikének a földi megnyilvánulását ezek az említett „szakrális” megnyilvánulások is irányítják!

MI AZ, hogy SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG?

Az első az, hogy ez nem azonos a Nagy-Magyarország fogalmával, mivel egyrészt nem ezen a földi síkon létezne és messze nem a mérete, hanem annak a szakrális beltartalmi értékei azok, amelyek miatt a „szakrális” jelzőt kiérdemelné!

Szakrális ismereteimmel megkísérlem a fogalmi meghatározását:

A Szakrális Magyarország egy olyan a létezés egyszerre sok láthatatlan síkján elképzelt, kolonizáció-mentes élettérrel rendelkező ország, és benne az ennek a megvalósításán dolgozó egységes létrendszer-ismeretekkel rendelkező tudatközösség, amelynek a hazugságoktól megszabadult és az igazságtól felszabadult tagjai fáradhatatlanul küzdenek a magyar tudatközösség Küldetésének a beteljesítésén!

Magyarnak lenni ugyanis Küldetés, a küldetésünk kiválasztottság is egyben!

A magyarok küldetése FÉNY-OLDALI!  Ez a küldetés a kiinduló pontja minden ellenünk irányuló sötét oldali elvakult támadásnak!

 

A Szakrális Magyarország előbb a szívünkben, majd a fejünkben kell, hogy kialakuljon.

A szívünk a szándékot jelzi, akarunk-e ilyet?

Ha igen akkor jön a neheze!

Szabaduljunk meg minden fanatikus vallás dogmatikus tiltásaitól, kötelező világképétől, elsőként szabaduljunk meg az Egyház ószövetségi mételyétől.

„A hit, kétely nélkül fanatizmus” – mondta valahol Popper Péter. Tegyük rendbe a hitünket, amelynek egyetlen valláshoz sincs köze.

A hit ismeretet jelent a világról, a létezésről, önmagunkról. Alakítsd ki a saját világképedet arról, hogy mi ez a Létrendszer, kik vagyunk mi, hol vagyunk és milyen kolonizált helyzetben. Mi az életünk célja és mi a Küldetésünk?

Az igazság (mindezekről: megjegyzés tőlem) szabaddá tesz Titeket…”  – mondta Jézus!

Poroljuk le az ismereteinket, újítsuk fel a szakrális hozzáféréseinket, tegyünk rendet a fejünkben és alakítsuk ki kollektív képalkotással ezt a Szakrális Magyarországot!

Van két értékrend a világban.

A Létrendszer önmagát összetartó értékrendje a Szakrális Értékrend, amely a szerető együttérzés rendszere. Jelentése az, hogy minden történjen úgy, ahogy az mindenkinek jó, azaz mindig olyan döntést kell hoznunk, hogy ez az egész Létrendszer így, ahogy van, fennmaradjon! A Szakrális Magyarország értékrendje a Szakrális Értékrend, társadalma a szakrális társadalom, gazdasága az élettér-közösségi gazdálkodás!  Jelszava a fenntartható létrendszer!

A földi élet és a mai Magyarország értékrendje is a magántulajdon önzésére épülő Kolonizációs Értékrend, nekem, nekünk legyen még jobb, nem érdekes a másik nép, ország, ember! Ennek a társadalma a fogyasztói társadalom, gazdasága a piaci versenyre épülő elmeháborodottan élettérromboló piacgazdaság. Jelszava a „fenntartható fejlődés”!

Az utóbbi időben sok minden előrehaladás történt az ismereteink „földalatti” szabadságharcában, az eredetünk,

 • az ősiségünk,
 • az őskeresztény mivoltunk,
 • a nemzeti kultúránk,
 • az önbecsülésünk terén,

de szinte semmi érdemi nem történt a hivatalos tudomány és politika szintjén a küldetésünk és a kiválasztottságunk területén. A rendszerváltást követő belépésünk pedig a kolonizálók Európájába kifejezetten a kolonizációs értékrend bekeményítését eredményezte az országunkban.

 

A Szakrális Magyarország társadalma a szakrális társadalom, jelszava a fenntartható földi élet, amelyre csak abban az esetben van esélyünk, ha a földi élettevékenység, annak a transzcendentális szintjein sem sérti meg egyetlen valóság értékrendjét és életterét sem.

Nem az a fontos, hogy boldog légy és nem a túlélés, hanem hogy Itt a Földön mindenki beteljesíthesse a sorsát és a küldetését.

A szakrális társadalmat bölcsek irányítják a hozzáértés, felkészültség, tapasztalat, valamint az élettér-közösség és a nemzet iránti elkötelezettségük alapján! Nézz körül Európában és az országunkban, és ha találsz ilyet, szólj!

Az igazságot ebben a társadalomban nem „lájkok” számával mérik, hanem a fenntartható élettérhez és a fenntartható élethez való viszonyuk alapján!

 

A szakrális társadalom gazdasága közösségi élettér-gazdaság, jelszava a fenntartható élettér és annak fenntartható élettér-közössége!

A Szakrális Magyarország minden tagja zsigeri szinten kell, hogy megértse, hogy AZ ÉLETTÉR az valóban a mi megnyilvánulásunk forma-felülete, és egyben a FÖLD LEGNAGYOBB TERMELŐ EREJE, és nem a tőke!

Mivel ez a gazdaság közösségi tulajdonra épül, ezért csak annyira nyúlnak bele az élettér forrásaiba, amennyire az szükséges és éppen elégséges ahhoz, hogy az élettér közösség fennmaradjon.

A gazdálkodás nemcsak fizikai, kémiai, informatikai és biológiai, hanem szakrális ismeretekre is támaszkodik!

A közösségi gazdálkodásban mindenki a képességei szerint jogosult részt vállalni a közösségi szolidaritás jegyében!

 

A Szakrális Magyarország tudománya megtartva az emberiség materializmusra épülő ismereteit, egy transzcendentális világképre épül, amelyben több tér, több idő és sokszínű tudatformák léteznek egyidejűleg.

A tudomány minden ága beépíti a láthatatlant is a megértésébe!

Ennek részeként az orvoslásnak és az általános köznevelésnek is része lesz a Magyar Szakrális Anatómia ismerete, hogy a mi tudatközösségünk tagjait többé ne tudják olyan könnyen megbetegíteni, mint azt eddig hosszú évszázadokon keresztül tapasztaltuk, napjainkban pedig (a határon túli magyarsággal együtt) megszenvedjük!

A betegségstatisztikánknak ugyanis sokkal több köze van a küldetésünkhöz, mint a genetikánkhoz!

 

A magyarság küldetése az, hogy ezt a szakrális értékrendet újra visszahozza ide a Föld nevű bolygóra, békét, nyugalmat és boldog ittlétet biztosítsunk végre a Föld emberének!

Adjunk mi magyarok a népeknek új

 • érték és mértékrendet,
 • ismereteket,
 • ideákat,
 • célokat,
 • példaképeket,
 • vezetőket,

Szerezzük vissza a megértésünket

 • ősiségünkről,
 • intergalaktikus nyelvünkről és írásunkról.

 

Küldetésünk az, hogy ébresszük rá a Föld népét arra, hogy az élet célja nem csupán a „túlélés”, hanem ébresszük rá arra is, hogy kik is vagyunk mi Emberek valójában, ha már egyszer azt is mondta Jézus; „Isten országa bennetek van!”