Skip to main content

dr. Császár Sándor a becsületes nevem. Nem keresek magamnak szanszkrit, héber, egyiptomi stb. nevet, mert ez méltatlan egy magyar emberhez. Megette a fene, ha már egy ember azáltal akar még nagyobbá válni, hogy idegen kultúrák hangzatos nevét veszi fel, vagy ilyet szúr oda toldalékként a született neve mellé.

Közgazdasági végzettségem van, nagy szerencse, hogy nem vagyok orvos, mert így nem kell elfogadnom, hogy kizárólag a bőrön belüli tér látható, laborálható valóságára korlátozzák a vizsgálódásaim hatókörét, különben elveszítem az orvosi praxisomat és egzisztenciámat.

Nem vagyok természetgyógyász és gyógyító sem, egyrészt így nem kényszerülök arra, hogy mindenáron fitogtassam – nem létező – orvosi tájékozottságomat, másrészt ez megkímél attól, hogy a hozzáértésemet a rendelőm forgalmával igazoljam. Rendelőm sincs, nem fogadok betegeket sem és semmilyen orvosi tanfolyamon nem vettem részt, hiszen pl. személyes találkozóra sincs szükség ahhoz, hogy egy Ember létrendszerének szakrális – azaz nem biológiai – állapotáról (benne a testi és mentális egészségéről) átfogó és megbízható képet kapjunk, mert ahhoz elég egy fotó is.

Sok emberrel lehet találkozni, aki kijelenti, hogy Ő „gyógyító” akar lenni! Aki ilyen célokat tűz ki maga elé, az keressen más tanfolyamot, mert leértékeli az embertársait, mondván, hogy Ők csekélyebb spirituális képességekkel rendelkeznek nálánál.

Gondolkodónak és tanítónak tartom magamat, aki mindenkit rá akar ébreszteni arra, hogy nem vagyunk test/lélek/szellem, hanem TUDAT VAGYUNK, ennélfogva mindenki képes – ÖNGYÓGYÍTÓVÁ – válni. 

Meg akarom tanítani a hozzám fordulókat arra, hogy vissza tudják szerezni a földi személyes létrendszerük – kolonizálók által elrabolt – saját született gyógyhajlamának az összes tudatformáját, a földi megnyilvánulásuk bőrön belüli és azon kívüli terébe egyaránt.

Hogy ez a gyógyhajlam milyen láthatatlan tudatformákból, szakrális szerkezetből áll, erről szól

A MAGYAR SZAKRÁLIS ANATÓMIA,

amelynek kutatásába 2000 után kezdtem bele.

A „magyar jelző azért illeti meg, mert ezeket az ismereteket egyetlen – általunk, magyarok által is – bálványozott kultúra sem ismeri; így sem a kínai, sem az indiai, sem a zsidó, sem az egyiptomi, sem pedig a tibeti stb. Ezekre nekünk magyaroknak nincs is semmi szükségünk és én sem tanultam ezeket az ismereteimet másoktól, hiszen a nyelvünk a létezés olyan – csillagokon túli – „szakrális elképzelés-programjait” tartalmazza, amelyeknek „elképzelés-tartalmát” itt a Föld nevű bolygón egyetlen egy nyelv sem tudja akár megközelíteni sem! Vedd észre végre, hogy egy „elit klub” tagja vagy, ahová be sem kellett lépned, már a születéseddel megkaptad a Létrendszer legfejlettebb természetes gyógytényezőjét, a TUDATODAT és annak programnyelvét, a MAGYAR NYELVET!

A szakrális szó azt jelenti, hogy láthatatlan, ismeretlen létező! Emberi lényünknek ugyanis csupán a 4%-a ami látható és ami a biológia, és a 96%-a az, amit úgy nevezhetnénk, hogy az Ember láthatatlan Létrendszere, vagy másképp fogalmazva  a LÁTHATATLAN EMBER! Ennek a 96%-nak a 29%-a van a bőrön belüli térben, 71%-a azon kívül.

Sajnos az anatómia szó erősen korlátoz, hiszen a humán anatómia az emberi test bőrön belüli terének CSUPÁN a látható, mikroszkóppal vizsgálható szerveit (szervtan), a láthatatlan biológiai szöveteit (szövettan) és a sejtjeit (sejttan) ismeri, de a földi létezésünk jóval fontosabb – műszerekkel sem vizsgálható – magasabb megnyilvánulási szintű szakrális elemeit nem! Ez utóbbi ismerettömeg 

AZ EMBER LÉTRENDSZERTANA,

hiszen földi emberi megnyilvánulásunk a Létrendszer mintáját követi, jóval több, mint 150-féle szakrális alkatrésszel, ebből 1-féle a bőrön belüli tér biológiája, a maga nem kevésbé strukturált szerkezetével.  

Nos, kizárólag ez utóbbi a tárgya a Magyar Szakrális Anatómiának és nem foglalkozunk a szervtannal, a szövettannal és a sejttannal sem, mert az az orvosok dolga! Nem foglalkozunk tehát szervekkel, szövetekkel, sejtekkel, ez az orvosok dolga. Mi mindezek TERÉVEL foglalkozunk, ez az ember közösségi élettere, a személyes élettere, a bőrön belüli tere. 

Mi az Ember TEREINEK a létrendszer tanával foglalkozunk, amely terek tele vannak láthatatlan tudatformákkal, tudatosságokkal, szakrális forrásokkal-, elemekkel, időkkel, valóságokkal, intelligens szakrális és biológiai programokkal stb.! Megjegyzem, az állatoknak is van létrendszertana és a növényeknek is, mert az ő földi megnyilvánulásuk is a létrendszer mintáját követi. Nem véletlen mondta valamely ókori bölcs, hogy “ha meg akarod ismerni a világot, előbb ismerd meg önmagadat!”. Mellesleg az állatok anatómiája a zootómia, a növényeké a fitotómia, az emberé pedig a humán anatómia. 

Soha nem volt szándékomban tanítani! Nagyvállalatoknál dolgoztam, bankigazgató is voltam, voltam az ÁPV Rt.-ben is igazgató!

Sokáig csak a magam ismeretszomja hajtott, ismereteimet saját magam számára gyarapítottam, nem másoktól tanultam, de egyszer egy fiatalasszony „jó, jó, de mi lesz a többiekkel – kijelentése rádöbbentett az ismereteim továbbadásának a felelősségére.

Az történt ugyanis, hogy elhívott a házukhoz, mert nem értette, hogy mi történik ott és én mondtam neki, hogy szerintem milyen típusú térstruktúra jelenléte okozza az ő panaszait.

Megkérdezte, hogy mit jelent az a fogalom, hogy „akupunktúrás pont” és én azt mondtam, hogy egyszer csak egy napon arra tetszik ébredni, hogy a szomszéd felakasztotta magát, mert a szomszédnak is ugyanebben a térstruktúrában van a háza. Mire Ő könnyek között mondta el, hogy Ő is önpusztító gondolatokkal foglalkozik, nem is érti, már a férjével is próbálták megtalálni ennek az okát, de nem jutottak sehová. Azért mondta nekem, hogy „mi lesz a többiekkel”, mert én épp az előbb mondtam neki azt, hogy mennyi magyar család életét teszi ez a térstruktúra tönkre. Ha én az övét megcsinálom, az rendben van, „de mi lesz a többiekkel“!!!? HÚÚÚÚÚÚÚ… döbbenten hallgattam…

HÁT KEDVES „TÖBBIEK”!!!!

Ahhoz, hogy az Ember visszakapja öngyógyító „gyógyhajlamának” a teljes teremtett spektrumát, ahhoz

  • ISMERET (A Létrendszer egészéről és a saját magad földi létrendszeréről, ezen belül a Te helyedről.
    Ez a hit valódi tartalma, a hitnek semmi köze nincs egyetlen egyházhoz, valláshoz sem),
  • HOZZÁFÉRÉS és
  • AKARAT kell!

Az első kettő a szakrális ébredés tanfolyam dolga. A harmadik a Te dolgod!

Ha a gyógyhajlam összes teremtett szakrális tudatformája és alkatrésze napi szinten ott van a Te földi személyes létrendszered terében, akkor nem tudnak Téged megbetegíteni!

Ha pedig már beteg vagy, akkor tegyél valamit azért, hogy ez a „gyógyhajlam” minél előbb helyreálljon, KÉRJÉL és a szakrális ismereteiddel és hozzáféréseiddel még az orvosodnak is napi szinten légy a segítségére. Te magad „vedd a kezedbe” továbbá a gyógyszereid, az ivóvized, élelmed és legfőképp a személyes élettered napi szintű kolonizáció-mentesítését, ha már az orvosaink ezektől az ismeretektől el vannak tiltva!

Pedig, ha tudnák, hogy a magyarok 95%-ának a lakásában kifejezetten betegítő és konfliktusgerjesztő tér van……….

Ez a mi személyes Életterünk, (mint a halnak az akváriuma vize) a beteg onnét ment el az orvoshoz és oda tér vissza, még az is lehet, hogy éppen ez a panaszainak a kiváltó oka!!!

Ez a mi „akváriumunk” vize (ebben nyilvánul meg a bőrön belüli terünk), amelyet napi szinten szándékosan szennyezik be itt a Földön köztünk élő, tőlünk való félelemmel és irántunk érzett káros szándékkal teli embertársaink csoportjai IS!

2000-től, tehát közel két évtized gondolkodása és felismerései vezettek ahhoz, hogy kijelentsem! 

Ez a félelem és gyűlölet az oka a Kárpát-medencei magyarok betegség statisztikájának és nem a genetika! Amit Te ebből FELismersz, azt meg is tudod a saját TUDATODDAL oldani, mert a létrendszerben minden a Mindenség Tudatának a terméke!

A magyarság egészségi állapotának a drasztikus javítását hiábavaló igyekezet az egészségügybe öntött újabb milliárdoktól várni, ha a láthatatlant nem építjük bele a megértésünkbe. Ha már az orvoslás ezt nem teheti meg, akkor tedd meg te!

Ha magyar vagy, akkor akarjad mindezt megtanulni és a teredet (a bőrön belülit is), valamint a szakrális lényedet is napi szinten tisztán tartani, a láthatatlan betegítő és konfliktusgerjesztő szakrális elemektől, valamint a kolonizációs használattól felszabadítani!

Ugyancsak akarjad a földi megnyilvánulásod teremtett egészének a HELYREállítását megtanulni, hogy ne tudjanak Téged innentől fogva megbetegíteni! HIDD EL, hogy magyarként „KÉPES” VAGY RÁ!

Ez a magyar nyelvünkre és szakrális tudatközösségi kapcsolatrendszerünkre támaszkodó képességünk az oka annak, hogy annyira félnek tőlünk – magyaroktól – a kolonizálók és annyira támadnak bennünket immáron hosszú ideje!

Kellemes Ébredést Kívánok!