Szakrális tértisztítás és

szakrális helyreállítás

A magyar szakrális anatómia tanfolyam nem gyógyító tanfolyam!
Itt ismereteket kapsz:
• kicsinységünkről, nagyságunkról
• és földi személyes létrendszerünk szakrális helyreállításáról.
Arra akarunk téged megtanítani, hogy hogyan ne tudjanak téged megbetegíteni.

A MAGYAR SZAKRÁLIS ANATÓMIÁRÓL

Az anatómia (a görög ἀνατομία anatomia, ἀνατέμνειν anatemnein, „felvágni” szavakból), magyarosan bonctan (a boncolás szóból) a biológiának az élő szervezet struktúrájával és szerveződésével foglalkozó ága. Gyűjtőfogalom, ami magába foglalja a humán anatómiát, az állatok anatómiáját (zootómia) és a növények anatómiáját (fitotómia). Az evolúció kapcsán szorosan kapcsolódik az embriológiához, a komparatív anatómiához és a komparatív embriológiához.[1]

Az anatómia felosztható a szabad szemmel látható struktúrákkal foglalkozó makroszkopikus anatómiára, továbbá az apró, mikroszkóppal vizsgálható struktúrákkal foglalkozó mikroszkopikus anatómiára, amibe a hisztológia (szövettan)[1] és a citológia (sejttan) is beleértendő.”

Forrás: wikipédia 

Az anatómia szót általában véve orvosi értelemben használjuk a humán anatómiára, melynek része a szervtan, a szövettan és a sejttan, ezek mind biológiai fogalmak, és a szabad szemmel, vagy a mikroszkóppal vizsgálható bőrön belüli testfelépítés szerkezetére vonatkoznak.

Ismereteim szerint ez az ember szakrális szerkezetének csupán a 4%-a, mellyel – tehát a szervekkel, a szövetekkel, a sejtekkel – a magyar szakrális anatómia nem foglalkozik, ez az orvosok dolga!

A földi ember szakrális lénye egy mini létrendszer abban az értelemben, hogy a Létrendszer mintájára épül fel, ennek szerkezeti elemei sem szabad szemmel-, sem pedig mikroszkóppal nem vizsgálhatóak. Ez a mi személyes létrendszerünk, ez a magyar szakrális anatómia vizsgálati területe, amely a szervtan, szövettan, sejttan elnevezésű orvosi osztályozás fölött helyezkedik el.

Ez AZ EMBER LÉTRENDSZER TANA, kizárólag ez tartozik a magyar szakrális anatómiához. (Jézus: „a Mennyország bennetek van!”)

Nem véletlen mondta valamelyik ókori bölcs, hogy „ha meg akarod ismerni a világot, előbb ismerd meg önmagadat!”

Miért „magyar”? Mert én ezt senkitől sem tanultam, hanem nekem ezt magyarul tanítják, magyar nyelven érthető a leginkább a néven nevezett alkatrészek funkciója!

Miért „szakrális”? Mert láthatatlan!

Dr. Csókay András idegsebész professzor:

„Az emberi agy is csak egy kivitelező szerv, igaz, a legmagasabb szinten differenciált. Olyan, mint az autó kormánykereke. Ahogy a kormányos is a kormánykerék mögött ül, az emberi személy lényege is az agy mögött van. Tehát szabad akaratunk nem az agyunkban van, de azt az agyunk segítségével közöljük. Tehát, az emberi személy lényege nem csak az agyban van. A lelkiismeret nem az agyban van. A szeretet a megbocsátás nem az agyban van, ahogy az Isten-kapcsolatunk sem.”

Miért „anatómia”? Mert a szó maga – anatómia – átvitt értelemben szerkezeti felépítést jelent!

Miért kell tudjunk róla Ádám-Éva intő példája ellenére?

Mert ez a mi földi szerkezetünk 96%-a, minden betegség itt indul el és minden gyógyulás is a szakrális szintek helyreállítódásával kezdődik.

Amit az orvoslás „gyógyhajlamként” definiál, annak minden eleme – bőrön belül és kívül – szakrális, láthatatlan!

És jogunk is van hozzá!

Egészségügyi tv. 5. paragrafus 2. bekezdés: „Mindenkinek joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetővé teszik számára az egészsége védelmével és fejlesztésével kapcsolatos lehetőségek megismerését, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló döntését az egészséggel kapcsolatos kérdésekben.”