Skip to main content

…ha kérhetnék az Istentől magam számára valami szépet és nagyot, azt kérném, hogy adjon nekem is egy egyszerű kicsi házat, négy szobával, vadszőlős tornáccal, öreg körtefával. Mohos legyen a teteje, s olyan kicsi legyen, hogy ne férjen el benne izgalom, békétlenség. Csak én s az, akit szeretek…

(Wass Albert)

 

Kérdés:

“Létezik a MAGYAROK ISTENE?” Erdélyben hallottam sokszor a nevét, és itthon viszont olyan mintha elfelejtették volna.”

Válasz:

Trianon azért volt, hogy szétszaggassák a Kárpát-medence szakrális és energetikai egységét.

Például menjetek el Munkácsra, ahol a vár középső udvarán balra van

A MAGYAROK ISTENE

Lesugárzási területe, még a kockaköveket is “véletlenül” körbe rakták, nem nehéz megtalálni és főleg megérezni.

Nem véletlen, hogy a várat 3 évig nem tudták bevenni a Habsburg-hordák (csak így kis betűvel) a Rákóczi szabadságharc után. (Zrínyi Ilona védte a gyermekével, nekik is ott van a szobruk a vár legfelső szintjén. Holokauszt kiállítás is van, “természetesen” a málenkíj robotra elhurcoltakról egy szó sem esik.) )

Aki még ezután is kételkedne A MI ISTENÜNK erejében, akkor nézze meg ezeket a fotókat.

A vár fokán magasodik egy monumentális Turul madár. Az ukránok mögé tettek egy még magasabb vas oszlopot, rajta az ukrán zászlóval, ami derékba tört, olyannyira, hogy ezután már ezzel nem is próbálkoztak, hanem a vár hátsó falára állították újra fel a zászlót, így nem zavarja a Turul esztétikáját és erejét sem!

Menjetek el oda! Ha nem akarod megszenvedni a határátkelés több órás nehézségeit, akkor hagyd a magyar oldalon az autódat és hívjál taxit, vagy lehetséges az ott várakozó mikrobusz transzfert igénybe venni kevés pénzért.

Ha nem így teszel, készülj fel akár több órás várakozásra az autódban, DE garantálom, hogy minden percedért hálás leszel a Magyarok Istenének, amiért ellátogattál hozzá.

Mutatunk pár képet:

Az első képen még ott az magyar zászló a vár bástyáján. Lobogtatja a szél. Semmi baja. Majd lecserélik sajnos……és egy ukrán zászlót lenget a szél….

Munkács vára magyar zászlóval

…és aztán nézzétek csak mi történt…nem bírta és bizony ketté törte valami vagy valaki…

…azóta bizony itt leng az az ukrán zászló. Itt hátul. Elől pedig csak mementónak áll a ketté törött zászló árboc. Némán. Szándékosan… a feje tetejére állítva…mint a világ.

Pár képet mutatunk. Talán megérintenek és ellátogatsz a családoddal erre a csodálatos és elgondolkodtató helyre.

 

Sokan bátortalanok büszkének lenni a magyarságunkra. Riasztó az érzés, hogy egy japán ember tudja ezt leginkább megfogalmazni.Elmondhatatlan büszkeség magyarnak lenni!

Japán

2010.09.29

Kik állnak e mögött az elhomályosítás mögött? 

1. Amerikai egyetemi tanár vagyok (most nyugdíjas). Egyik osztályomban volt egy japán lány. Mikor megjegyeztem, hogy rokonok vagyunk, minden habozás nélkül vágta rá, „Igen, tudom.” Megkérdeztem, honnan tudta? Középiskolában tanulták! Melyik magyar középiskolában tanítják, hogy rokonok a japánok?

2. Az ENSZ-ben a japánok, kínaiak és dél-koreaiak úgy kezelik a magyarokat, mint testvér nép!

Így tehát, ha volt egy Shokotu nevű japán történész, ha nem, a japánok, koreaiak és kínaiak elismerik a rokonságot

Dr. Balogh Sándor, Prof, emeritus

Igen Tisztelt Szerkesztő Úr!

Tulajdonképpen nekem nem illenék a magyar kérdésbe avatkoznom, miután japán fajú vagyok, és a japán nemzetiséghez tartozom akkor is, ha jelenleg, mint USA állampolgár, Argentínában élek.
Miután azonban, midőn egy igen jó magyar barátom átolvasásra átadott néhány magyar újságot és azok egyikében a – Vasárnapi Levélben – Dr. Farkas László és Magyar László urak valahogyan olyan tónust ütnek meg saját nemzetükkel szemben, mely az általam tisztelt és szeretett magyar „fajt” és „népet” teljesen előnytelenül állítja be, kérem, engedjék meg, hogy e történelmi kérdésekben néhány szót mondhassak.
Mi – néhányan – japán őstörténeti kutatók, abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a „maya-r-a” magyar. (Kérem definíciómra nem a hitleri nominalizmust alkalmazni!)
A „felkelő Nap” birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelmi karma messzire sodort el. Faji kiválóságukat és első szerepüket elismerve érkeztünk meg annak idején Budapestre magyarul tanulni a bölcs Imaoka Gyuicsiro vezetése alatt.
Harminc év szemlélődése után ma meg kell állapítanom a következőket:
1.) Igaz magyar történelemírás sem a Habsburg-, sem a Horthy-korszak alatt nem létezett.
A Habsburgok saját érdekükben elutasítottak mindent, ami az ősi eredetre utal.
A Horthy-korszak illetékes szerve – a Teleki Pál Történelmi Intézet – saját nevelésű céhbeli tudósai pedig – Hóman Bálint vezetésével – „átértékelték” az amúgy is hiányos magyar történelmet a római katolikus egyház és a Habsburg-ház javára.

2.) A valóságos faji mithoszok alapján dolgozó történész (miképpen a görögöknél van) ebben a gárdában nem létezik, mert hogyan is értékelnék azok a mithoszok erejét és igazságát, akik a saját Nemzeti Krónikáik hitelét is lerontották!
Egyetlen dr. Farkas, vagy Magyar László tendenciájú (értsd: hajlamú) történész sem hivatkozik a Magyar Krónikákra.
Miután azonban a magyar nemzet, faj és nép – vagy nevezzék, ahogy akarják – történelmi kutatás szempontjából csak olyan elbírálás alá kell essen, mint a többi nemzet, faj és nép – kérdezem Önöktől, kedves magyar történész kartársak, hogy miért hivatkoznak mindig a saját fajuk determinációs (értsd: eredet) kérdéseiben a hitleri anomáliákra (értsd: félreértelmezésekre)…?
Miért nem hivatkoznak a biblikus izraeli faji hasonlatosságokra…? Izrael faj, nép és nemzetség – tehát ugyanúgy a magyar, japán, görög, arab is faj, nép és nemzetség.
De miért nem oldják meg végre Önök – magyar tudósok – a Bibliában hemzsegő magyar elnevezések, nevek, földrajzi helyek problémáit?
Innen, messziről jobban látszik az igyekezet is meg a hamisság is. Valóban a magyar fajta igen elkeveredett már. A „magyar” történetírás tudósai is ilyen kevert vérűek.
Van: német-magyar, szláv-magyar, román-magyar, izraelita-magyar keveredésű történelemtudós is.
Érdekes kívülről megállapítani azt, hogy ezek egyike sem az igaz magyar történetet kutatja, hanem a németek, szlávok, románok és izraeliták javára akarja a magyar történelem igazságait elferdíteni.
Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést szeretnék intézni ezekhez a kartársakhoz és rajtuk keresztül minden magyarhoz. Nevezetesen:
 Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a „magyar”, melynek származását, történelmét minden más népség elhomályosítani igyekszik…?
Kik állnak e mögött a homályosító érdekszövetség mögött…?
Addig is, míg Önök erre válaszolni fognak, mi – japánok és az összes turáni törzsekhez tartozók, Pakisztántól Szibériáig és Hindukustól Burmáig – a legősibb „egynyelv” elemeit magtartó nyelven – „magyarul” írjuk „Ébresztőnket” csaknem 800 millió testvérünkhöz, és ezzel a „Magya Népnek, Fajnak és Nemzetségnek” akarunk a legősibb származásért és a sokezeréves tradíciókért tiszteletet adni, még akkor is, ha Önök, magyarok, ezt a tényt erőszakkal megmásítani kívánják.
Egyet azonban tartson szem előtt minden magyar, még akkor is, ha történelemtudós:
A „Nap” az Önök Istene is – keleten kél és nyugaton nyugszik.
Őszintén bocsánatukat kérem, amiért ügyeikbe beavatkoztam, de néhány igaz magyar barátom szolgálatára meg kellett tennem.

Buenos Aires, 1962. február 2.
Shokotu Faisi dr. Ph.
(nyílt levél a a Bécsben megjelenő Vasárnapi Levél című újságszerkesztőjéhez)

/Nemzeti Hírháló nyomán is/

….minden tisztelet japán testvéreinké, akik kiállnak mellettünk, és minden hun-turáni-szkíta testvér mellett is, ilyen vészterhes időben….

(Székely)

Ezzel a videóval szeretnénk üzenni azoknak akik kételkednek a magyarság ősiségében.
Igazi gyökereinket talán soha sem ismerjük meg, mert az a tereken túlra vezet!
Eredetünk ugyanis az ősibbnél is ősibb.

Galéria (a nagyításhoz kattintson a képre)

[jig_vc][justified_image_grid ids=6041-6073 lightbox=photoswipe mobile_lightbox=photoswipe][/jig_vc]