Skip to main content

 

 

Emlékeztek. Van, vagy volt egy olyan hogy:

 

A búcsúcédula a középkori római katolikus egyházban pénzért árusított bűnbocsánati lehetőség volt. A pápai udvar az akkori világ egyik legjövedelmezőbb üzletévé változtatta az üdvösség árusítását.[1]

A katolikus egyház tanítása szerint a búcsú a bocsánatos bűnökért járó túlvilági büntetés (tisztítótűz) részleges vagy teljes elengedése. A bűnök alóli feloldozást egyházi személy adhat, ha a hívő teljesítette az egyház által előírt bűnbánati cselekedeteket (gyónás, megbánás, jóvátétel, böjt, ima, vezeklés, adomány, zarándoklat). Ez utóbbi lehetőségből alakult ki a búcsújárás gyakorlata és a templomokhoz vagy más kegyhelyekhez kötődő búcsújáróhelyek.

X. Leó pápa 1515-ben teljes búcsút hirdetett azoknak, akik a Szent Péter-bazilika befejezéséhez pénzadományokkal hozzájárultak. Ha valaki megvásárolta a búcsúcédulát, akkor a pápa (vagy megbízottja) megbocsátotta a vétkeit, sőt elengedhette az imák elmondásából, böjtölésből és zarándoklatból álló egyházi penitenciát.

A búcsúcédulákkal kapcsolatos visszaélések felismerése arra ösztönözte Luther Márton Ágoston-rendi szerzetest, hogy nyilvános tézisekben foglaljon állást a búcsúk ügyében, és általában az egyház életének kérdéseiben. Luther tanítása szerint a földi halandót sem a gyóntató pap ceremóniája, sem a pénzen mondott mise, sem a pápai búcsúcédula nem válthatja meg a bűneinek méltó, túlvilági büntetéstől, hanem egyedül Isten kegyelme (sola gratia), amit igaz hitével és megfelelő életével érdemelhet ki az ember.

Luther 95 tételében a búcsúcédulák üzletéről: „Emberi balgaságot hirdetnek, amikor azt mondják, hogy mihelyt a ládába dobott pénz megcsörren, a lélek azonnal a mennybe száll..” [2]

Philipp Melanchthon – azóta kétségbe vont – állítása szerint Luther úgy hozta nyilvánosságra a tételeit, hogy azokat kiszögezte a wittenbergi vártemplom kapujára 1517. október 31-én. Ez a nap hivatalosan a reformáció kezdete.

A búcsúcédulák pénzért történő árusítását a tridenti zsinat szüntette meg.

 

Forrás:

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAcs%C3%BAc%C3%A9dula

Most pedig már lehet kérni áldást is. Kérdés csak az, hogy akit 18 Euro-ért áldást vesz magának, vajon tudja, hogy a sátáni Zsidó Keresztény egyház áldásában részesült jó pénzért?

Itt olvashatod erről a bejegyzésünket:

https://hunsacra.hu/miert-kigyo-formaju-a-papai-audiencia-terem-a-vatikanban/

Ennyire vagyunk megvezethetőek?  Fel kellene már végre ismerni, hogy mi emberek nem akárkik vagyunk! Mi emberek sokkal többet tudunk magunkon segíteni, mint abban bízni, hogy majd az egyház megoldja a gondjainkat. Nem fogja megoldani. A pénze viszont fogy majd annak, aki az egyház keretein belül próbál segíteni magán. Áldást kér, meg dobálja a pénzt a templomi gyűjtőbe, fizeti az egyház adót stb… sokára lesz itt világosság a fejekben, ha engedjük hogy ennyire bolondnak nézzenek bennünket!

Október 2-án vasárnap Budapest 1-es tanfolyam.

Jelentkezni itt tudsz, hogy végre megtudd ki is vagy valójában!!!

https://hunsacra.hu/jelentkezes/

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ujfajta-modon-kerheto-magyar-nyelvu-papai-aldas-vatikanbol