Skip to main content

BEMUTATKOZÁS
dr. Császár Sándor a becsületes nevem. Nem keresek magamnak szanszkrit, héber, egyiptomi stb. nevet, mert ez méltatlan egy magyar emberhez. Megette a fene, ha már egy ember azáltal akar még nagyobbá válni, hogy idegen kultúrák hangzatos nevét veszi fel, vagy ilyet szúr oda toldalékként a született neve mellé.

Közgazdasági végzettségem van, nagy szerencse, hogy nem vagyok orvos, mert így nem kell elfogadnom, hogy kizárólag a bőrön belüli tér látható valóságára korlátozzák a vizsgálódásaim hatókörét, különben elveszítem az orvosi praxisomat és egzisztenciámat.
Nem vagyok természetgyógyász és gyógyító sem, egyrészt így nem kényszerülök arra, hogy mindenáron fitogtassam – nem létező – orvosi tájékozottságomat, másrészt ez megkímél attól, hogy a hozzáértésemet a rendelőm forgalmával igazoljam. Rendelőm sincs és semmilyen orvosi tanfolyamon nem vettem részt, hiszen pl. személyes találkozóra sincs szükség ahhoz, hogy egy Ember szakrális – azaz nem biológiai – állapotáról (benne a testi és mentális egészségéről) átfogó és megbízható képet kapjunk, mert ahhoz elég egy fotó is.
Emberi lényünknek ugyanis csupán a 4 %-a ami látható és ami a biológia!
Sok emberrel lehet találkozni, aki kijelenti, hogy Ő „gyógyító” akar lenni! Aki ilyen célokat tűz ki maga elé, az keressen más tanfolyamot, mert leértékeli az embertársait, mondván, hogy Ők csekélyebb képességekkel rendelkeznek nálánál.

Gondolkodónak és tanítónak tartom magamat, aki mindenkit meg szeretne tanítani gyógyítóvá – ÖNGYÓGYÍTÓVÁ – válni. Meg akarom tanítani a hozzám fordulókat arra, hogy visszaszerezzék –  az ellenségeink által elrabolt – saját született gyógyhajlamuk összes tudatformáját, a földi megnyilvánulásuk bőrön belüli és azon kívüli terébe egyaránt.
Hogy ez a gyógyhajlam milyen láthatatlan tudatformákból, szakrális szerkezetből áll, erről szól
A MAGYAR SZAKRÁLIS ANATÓMIA,
amelynek kutatásába 2000 után kezdtem bele.

A „magyar” jelző azért illeti meg, mert ezeket az ismereteket egyetlen – általunk, magyarok által is – bálványozott kultúra sem ismeri, így sem a kínai, sem az indiai, sem a zsidó, sem az egyiptomi, sem pedig a tibeti stb. Ezekre nekünk magyaroknak nincs is semmi szükségünk és én sem tanultam az ismereteimet másoktól, hiszen a nyelvünk a létezés olyan – csillagokon túli – „elképzelés-programjait” tartalmazza, amelyeknek „elképzelés-tartalmát” itt a Föld nevű bolygón egyetlen egy nyelv sem tudja akár megközelíteni sem! Vedd észre végre, hogy egy „elit klub” tagja vagy, ahová be sem kellett lépned, már a születéseddel megkaptad a Létrendszer legfejlettebb természetes gyógytényezőjét, A TUDATODAT és annak programnyelvét, A MAGYAR NYELVET!

Soha nem volt szándékomban tanítani! Nagyvállalatoknál dolgoztam, bankigazgató is voltam, voltam az ÁPV Rt.-ben is igazgató!
Sokáig csak a magam ismeretszomja hajtott, de egyszer egy fiatalasszony „jó, jó, de mi lesz a többiekkel” – kijelentése rádöbbentett az ismereteim tovább adásának a felelősségére.
Az történt ugyanis, hogy elhívott a házukhoz, mert nem értette, hogy mi történik ott és én mondtam neki, hogy szerintem milyen típusú térstruktúra okozza az ő panaszait.
Megkérdezte, hogy mit jelent az a fogalom, hogy „akupunktúrás pont” és én azt mondtam, hogy egyszer csak egy napon arra tetszik ébredni, hogy a szomszéd felakasztotta magát, mert a szomszédnak is ugyanebben a térstruktúrában van a háza. Mire Ő könnyek között mondta el, hogy Ő is önpusztító gondolatokkal foglalkozik, nem is érti és már a férjével is beszéltek erről. Azért mondta nekem, hogy „mi lesz a többiekkel”, mert én épp az előbb mondtam neki azt, hogy mennyi magyar család életét teszi ez a térstruktúra tönkre. Ha én az övét megcsinálom, az rendben van, „de mi lesz a többiekkel“!!!? HÚÚÚÚÚÚÚ… döbbenten hallgattam…

HÁT KEDVES „TÖBBIEK”!!!!
Ahhoz, hogy az Ember visszakapja öngyógyító „gyógyhajlamának” a teljes teremtett spektrumát, ahhoz
• ISMERET (a Létrendszerről és ezen belül a Te helyedről),
• HOZZÁFÉRÉS és
• AKARAT kell!
Az első kettő a szakrális ébredés tanfolyam dolga. A harmadik a Te dolgod!
Ha a gyógyhajlam összes teremtett tudatformája és alkatrésze napi szinten ott van a Te földi megnyilvánulásod terében, akkor nem tudnak Téged megbetegíteni!
Ha pedig már beteg vagy, akkor tegyél valamit azért, hogy ez a „gyógyhajlam” minél előbb helyreálljon, KÉRJÉL és a szakrális ismereteiddel és hozzáféréseiddel még az orvosodnak is napi szinten légy a segítségére. Te magad „vedd a kezedbe” továbbá a gyógyszereid, az ivóvized, élelmed és legfőképp a személyes élettered napi szintű kolonizáció-mentesítését, ha már az orvosaink ezektől az ismeretektől el vannak tiltva!
Pedig, ha tudnák, hogy a magyarok 95 %-ának a lakásában kifejezetten betegítő és konfliktusgerjesztő tér van……….
Ez a mi személyes Életterünk, a beteg onnét ment el az orvoshoz és oda tér vissza, még az is lehet, hogy éppen ez a panaszainak a kiváltó oka!!!
Ez a mi „akváriumunk” vize (ebben úszkál a bőrön belüli terünk), amelyet napi szinten szándékosan szennyezik be itt a Földön köztünk élő, tőlünk való félelemmel és irántunk érzett gyűlölettel teli embertársaink csoportjai IS!
2000-től, tehát közel két évtized gondolkodása és felismerései vezettek ahhoz, hogy kijelentsem! Ez a félelem és gyűlölet az oka a kárpát-medencei magyarok betegség statisztikájának és nem a genetika! Amit Te ebből FELismersz, azt meg is tudod a TUDATODDAL oldani!
A magyarság egészségi állapotának a drasztikus javítását hiábavaló igyekezet az egészségügybe öntött újabb milliárdoktól várni, ha a láthatatlant nem építjük bele a megértésünkbe!!

Ha magyar vagy, akkor akarjad mindezt megtanulni és a teredet (a bőrön belülit is), valamint a szakrális lényedet is napi szinten tisztán tartani a láthatatlan betegítő és konfliktusgerjesztő szakrális elemektől!!
Ugyancsak akarjad a földi megnyilvánulásod teremtett egészének a HELYRE ÁLLÍTÁSÁT megtanulni, hogy ne tudjanak Téged innentől fogva megbetegíteni!

HIDD EL, hogy magyarként „KÉPES” VAGY RÁ!
Ez a képességünk és szakrális kapcsolatrendszerünk az oka annak, hogy annyira félnek tőlünk – magyaroktól az ellenségeink és annyira támadnak bennünket immáron hosszú ideje!