Skip to main content

Székely János püspök a következőre hívja fel a figyelmet:

„Hat másodpercenként meghal egy gyermek a Földön éhezés, vagy a legalapvetőbb gyógyszerek hiánya miatt. Ez nem mozdítja meg a világot, nem indulnak repülők, hogy élelmet szállítsanak a Föld legszegényebb országaiba. Pedig bőven volna annyi repülőgép és élelem, hogy a Földön senkinek se kelljen éhenhalnia. Ez nem üti át modern, jóléti társadalmunk ingerküszöbét.
Talán azért nem, mert ez mások életéről szól. A koronavírus pedig a miénkről.
Van aztán nagyon sok lelki vírus is, ami terjed a világban, rontja, betegíti az emberek életét: ez ellen sem tesz semmit a világ. A világhálón áradó rengeteg káros, pusztító tartalom, a családok válsága, szétesése, a rengeteg ártatlanul az anyaméhben elpusztított kicsi gyermek
(csak Magyarországon 1956 óta több mint 6 millió!),
Még hosszan folytathatnánk. Van a mostani pánikban valami nagy aránytalanság.”

Miközben sokunkban megindul a kényszer készletfelhalmozás gondolata, eszembe jutnak a szomszédjaim, akik közül az egyik még kőzúzalékkal is felszóratta a nagy kertjét, hogy ne kelljen megművelnie, a másiknak 2 hetente jön a kertész , de a kertben csak dísznövények vannak és nincs egyetlen gyümölcsöt termő és konyhakerti növény sem .
Az USA-ban voltam a szuper vihar idején, a vendéglátómnak ugyanilyen volt a kertje, de volt még 4 darab fegyvere, 2 db aggregátora és egy kerti úszó medencéje, dehogy zöldséges pincéje, verme, spájza legyen, az nem jutott még az eszébe.

Aki eddig is élettérként, és nem környezetként nézett a világra, az kevésbé az üzletek polcait vizslatja, ehelyett benéz a spájzba, a földbe épített vermébe, és a saját kertjében, fóliasátrában bízik, tudja hol a tiszta vizű forrás, ahonnét ivóvizet nyerhet, ismeri a szomszédokat, akikkel cserélhet termelvényével stb.
Nem is olyan rég, a 90-es évek végén, egy „szabad”demokrata politikus a televízióban deklarálta, hogy a „magyar falunak nincs jövője!”és mi hallgattunk!

Visszautalnék „billygetz” korábbi bejegyzésünkben hivatkozott előadására, ahol a CO2 kibocsájtást nevezte meg az emberiség fő problémájának és az egyenletében a széndioxid probléma 4 fő okát nevezte meg, ezek következők:
• az emberiség létszáma ( a létszámot szerinte csökkenteni kell a vakcinákkal, az abortusszal)
• az 1 főre eső szolgáltatások száma
• az 1 szolgáltatásra eső energia felhasználás
• és az egységnyi energiatermelés széndioxid kibocsájtása
fentiek szorzata adja az emberiség széndioxid kibocsájtását!
Hát a „kedves?” billy néhány ezeknél jóval magasabb szintű koefficienst kihagyott az egyenletéből.
Ezek közül, íme néhány:
• a Föld élettere semmibe vételének a %-a (még az élettér szót is tiltják, helyette van a „környezet”)
• a piacgazdaság profitéhségének a %-a
• a fogyasztók tudatmanipulálásának a %-a (reklámok, a polcon lévő árukra telepített láthatatlan erők)
• a piacgazdaság kizárólagosságának a felülvizsgálatára vonatkozó hajlandóság és bátorság %-a (ennek szerinte nullához kell közelítenie)
• a fogyasztói társadalom alapjainak (magántulajdon, verseny,”demokratikus”népképviselet) a felülvizsgálatára vonatkozó hajlandóság és bátorság %-a ( ennek is szerinte nullához kell közelítenie).

Folyik a sopánkodás a tőzsde miatt , miközben tőzsde nélkül is megtermett az országban évezredeken keresztül minden, amiatt sopánkodnak, hogy a gazdagok mennyit veszítenek, a sárga csekkek miatt is, de nem azért, hogy a nyugdíjasok vajon ki tudják-e fizetni, hanem hogy ne kelljen sorban állni befizetése közben a postán . A legnevetségesebb, hogy valaki a „fenntartható befektetések” miatt aggódik!
Miközben egy olyan kicsi városban,mint Eger, tovább csörömpöl a 2 engedélyezett „kereskedelmi” rádió, tovább fröcsög jó néhány olyan politikus szája, akire még a malacunkat se bízhatnánk , eközben azéletterünk csendben és láthatatlanul dolgozik értünk tovább, megtermi az élelmünket táplálja állatainkat, szállítja az ivóvizünket stb.
A legfontosabb azonban azt felfognunk, hogya vírus okán a „piacgazdaság”-nevű társasjáték helyébe léphet végre – ha csak ideiglenesen, mutatóba is – A JÓZAN ÉSZ !
Ha ugyanis a dolgok így mennek tovább, akkor az állam felfüggesztheti a tulajdonosi jogokat és birtokba visszaveheti az ország közösségi életterének a természeti javait, a magántulajdonú termelő eszközeit, hiszen eddig sem a tulajdonos működtette azokat!

Talán a legfontosabb pozitív üzenete ennek a vírusnak az elgondolkodtatás, vajon jól élünk-e, élhetnénk-e másként is és ha igen, akkor ki, vagy mi akadályoz meg bennünket ebben?
Át tudnánk-e állni egy másféle élettér-használati modellre, ahol a fogyasztói társadalom helyébe egy új szakrális társadalom lépne, ebben mindenki arra törekedne, hogy mindenkinek jó legyen, ez a szerető együttérzés rendszere.

Át tudnánk-e állni – nemcsak ideiglenesen, mert úgy már menni fog, hanem – tartósan egy másik élettér gazdálkodási modellre, amelyet én szakrális élettér gazdaságnak neveznék, amelyben a közösségi élettér minden tagja számára biztosítva lenne a gazdálkodásban való részvételjoga és kötelessége, képességei és lehetőségei szerint. (Nem lenne munkanélküliség és pénz.)
Az élettér közösségek pedig csak annyira vennék igénybe a közösségi életterük természet értékeit, amennyire az szükségesés elégséges az élet fenntartásához, a természeti népeknél ez volt az irányadó, nekünk pedig a szükséghelyzet hozza meg az eszünket!
Az élettér közösségek egymással az egyenlő egyszerű árucsere alapján kereskednének, természetesen a szerető együttérzés alapján pénz közvetítése nélkül!
Megszűnne a profit hajszolta világkereskedelem, javaslom” billygetz”-nek vessen egy pillantást Kína goggle felvételére, olyannyira javult a nagyvárosok szennyezettsége, hogy még az űrből is látszik, pedig a lakosság létszáma a -sajnálatos- halálozások ellenére sem csökkent érdemlegesen!
Mielőtt mosolyognál ezeken a gondolatokon kedves olvasó, nézz szét a világban jelenleg!
Elég egy kis vírus és azonnal a társadalmi dogmák (pénz, munkahely, élelemhez jutás, az élettér közösség ellátása stb.) vizslatásánál köt ki mindenki gondolkodása!És ez így van jól ! Kezdjünk el felébredni!

Ezen a napon emlékezzünk Petőfi Sándor szavaira, hogy: „ A Magyarok Istenére esküszünk….”

 

 

Itt is követhetsz bennünket ha Te is hasonlóan gondolkozol:

Magyar Szakrális Anatómia Facebook oldala