Skip to main content

A PARADIGMA VÁLTÁS KÜSZÖBÉN! ÍRHATNÁL TE IS EGY IMÁT!

A „paradigma”- szó eszmerendszert jelent, ennek legfontosabb elemei a következők;
• A létező világokra vonatkozó elképzelés, helyünk a létrendszerben itt a Földön
• A Föld nevű élettér használatára vonatkozó ismeretek „a hajtsátok uralmatok alá”- esztelen kizsákmányolás jegyében
• Egy-MÁS-hoz való viszonyulásunk szabályai, szabálytalanságai, azaz a társadalmi együttélés ránk kényszerített szabályai
• Mindenféle tudomány tudatlanságának a ránk kényszerített ismeret rendszere
• Az élettér gazdálkodás bennünket emberi mivoltunktól megfosztó magántulajdon és pénzlapú rendszere
• A földi társadalom fizikai erő-alapú irányításának, alakításának az „igazsága” („i” nélkül)

Ez a brutális paradigma rendszer épp most omlik össze a szemünk előtt és ennek itt az ideje, hiszen ezt a brutális rendszert még egyszer sem volt bátorságunk megkérdőjelezni!
Látni kell, ha ez most sem következik be, akkor ettől csak elborzasztóbb idők köszöntenek a Föld emberére!

A paradigmaváltásnak jelei is és következményei is vannak, ideje mindezt észrevennünk!

A Föld nevű bolygó természeti erői felbolydultak. A mozgató erőkről egyetlen tudomány sem tud semmit, mert a láthatatlant valakik megtiltották, hogy beépítsék a megértésünkbe!
A társadalmi mozgások gyeplőit néhány eszement ember rángatja, mi pedig több milliárdnyian fegyvertelennek érezzük magunkat ebben a fene nagy „demokráciában”. Ugyanez a helyzet az évezredek óta elfogadott értékek és mértékek rendszerével.
Minden „hozzáértő” végre elkezdte a láthatatlanra irányítani a figyelmet, de az Ember-nevű mini létrendszerről senki sem tud semmit, pedig ez a koronavírus valószínű, hogy nem a bőrön belül, hanem előbb azon kívül, a „levegőben” támad meg bennünket, dehát a mi láthatatlan szerkezetünk 96%-a is a bőrön kívül van!

Nagy a tanácstalanság, sokan csak az imádságig jutnak el, csak hát az ima a lusták ezotériája. Ima helyett inkább kérni kellene, volt már valaki a történelemben, aki ezt jó régen a tudtunkra adta!
Az imából tartsuk meg a SZÁNDÉKOT, de cseréljük le a kérés-INFORMÁCIÓT és cseréljük le a CÍMZETTET!
Ez utóbbival kezdem! Ne imádkozz olyanhoz, aki bennünket folyton „kísértésbe” visz, és akitől folyton kérni kell a „gonosztól” való megszabadításunkat! Talán csak nem Ő a gonoszok főnöke? Arról nem is beszélve, hogy mindig meg kell Őt nevezni a végén az Ámen, Amén, Amín stb. néven, az egyes nyelveken való kiejtéstől függően!
Az imában mi az információ? „A Te országod”, „a Te akaratod” valójában kié? Ez lenne az, amibe éppen most itt a Földön beragadtunk?
Mi az a Menny, amikor Jézus is azt mondta, hogy „a Mennyország bennetek van!”.
A „mindennapi kenyér” lenne a gond, hiszen – ha még nem vetted volna észre – VALAKI a Föld minden pontjára odateremti a mindennapi élelmet, csak valaki más arra ráteszi a kezét, talán csak nem az, akitől azt az imában kéred?!
És tudod talán, hogy kitől kéred a bűnbocsánatot, mi a mérték és az érték e tekintetben és főleg ki irányítja, manipulálja tömeg méretekben a Föld Emberének a bűnbe vezető döntéseit? (lásd folytonos háborús szembenállás)

Személyes igazságok omlanak össze!
• Van, aki a lájkok számában véli a megerősítést, (számon is kéri rajtad)
• Akik fanatikus papjaik, guruk, mestereik megelégedettségében vélik a saját fanatizált igazságukat,
• Van, aki a vagyontárgyaiban, pénzében
• Kinézetében, nézettségben, hallgatottságban, példányszámban
• A tetoválásai tömegében, a testépítő az izomtömegében
• A fenyegető kinézetében, hangerőben
• És sokan a fegyverek tűzerejében.
Miközben valójában csak egyetlen igazság van, a földi életterünk és a létezésünk fennmaradásának a láthatatlan igazsága!

Csődöt mondott;
• A fegyverkezés, hiszen Embert már változatos formában tudunk elpusztítani, (virtuálisan minden pillanatban ez történik a tv-ben) de a láthatatlan ellenséget nem
• A tudomány, hiszen fogalma sincs, hogy hogyan juthattunk idáig
• És épp most mond csődöt a pénz, ha így megy tovább, akkor nyugodtan begyújthatsz vele, mert új papírt fognak nyomni, úgy hívják, hogy „kenyér-jegy”

Cseréljük le végre az őrültség eszme és jelkép rendszereit!
• A WHO és a gyógyszertár emblémáját cseréljük le egy gyógynövény virágára.
• A feszületet egy Áldó Jézus képre, ha már a kereszténységben gondolkodsz.
• A mindent látó szemet egy kicsi lány és egy kicsi fiú csodálkozó tekintetére.
• A háborús hősök szobrai alá pedig írjuk oda, hogy „a kolonizáció gladiátor áldozatai”.

• Vegyük vissza a közösségi életterünk nyilvános tereit az élettér közösség tulajdonába és szüntessük be a média tulajdonosok érték-, és mérték romboló magáncenzúráját, akik arcátlanul a „média szabadság”-ravaló hivatkozással követelik azt önmaguknak.
• Húzzuk meg a határait a szórakoztató ipar terjedésének, vessünk véget az élet elleni erőszak mindenperces bemutatásának és propagálásának, helyette a földi élet megélésének élményére, a földi jelenlét nagyszerűségére irányítsuk a figyelmünket.
• Vessünk gátat a Föld „diszkó-bolygóvá” alakításának a kereskedelmi adók szüntelen csörömpölésével az életterünk láthatatlan szintjein
• Szűnjön meg és váljék büntethetővé az aberráció, és a genderizmus propagálása.
• Szűnjön meg a tőzsde, ami a nemzeti vagyonok újrafelosztásának az intézménye (lásd soros gyuribácsi!).
• Értsük meg végre a világkereskedelem értelmetlenségét és kártételeit.
• Vegyük vissza az élettér-közösségek tulajdonába az emberiség. élelemmel, gyógyszerrel, háztartási és testápoló szerekkel, továbbá a közszolgáltatásokkal való ellátását.
• Gondoljuk újra a népképviselet rendszerét és igazítsuk azt a SZAKRÁLIS ÉRTÉKRENDHEZ! Ennek kell biztosítania azt, hogy a Föld Embere képes legyen a saját élőhelyének a fenntartására, A FENNTARTHATÓÉLETTÉR-jelszavát követve!

Sürgős szükségünk van;
• Értelmes, bátor és a földi élettér megmaradásáért küzdeni akaró vezetőkre.
• Új eszmerendszerekre a fogyasztói társadalom „demokratikus” rendszere helyébe, mert ez utóbbival sajnos csapdába csaltak bennünket (lásd az unió vezetőit, akik közül Te senkit sem választottál meg).
• Az emberiség láthatatlan tudatmanipulálásának a leleplezésére.
• Egy olyan új tudományra, amely számára elvárás az, hogy a láthatatlant is építse bele a megértésébe.
• Egy olyan élettér gazdálkodási rendszerre, amelyben csak annyira nyúlunk bele a természet életébe, amennyire éppen szükséges és elégséges az élettér közösségünk fennmaradásához és ebben a munkában biztosítva legyen az élettér-közösség minden tagjának a személyes részvétele.
• Garanciákra, hogy innentől nem lehet csak úgy felvásárolni országok, népek életterét, továbbá akartunk ellenére összekeverni bennünket idegen sors-, és tudatközösségek tömegeivel

Kedves olvasó! Ne imádkozz, hanem kérjél!
Ahogy írtam tartsd meg az ima szándékát, de cseréld le benne az információt és a címzettet!
Információ van bőven, válogass kedvedre!
Ha pedig nem ismered a címzettet, akkor csak TE, AKI VALÓJÁBAN VAGY kérjél attól, aki azt hallja! Egyébiránt a földi Ember legnagyobb hatalma az Érzése, ez is a bőrön kívüli láthatatlan alkatrészünk. Ha, kérés közben még el is képzeled azt, amit kérsz, akkor azt a magyar nyelv elképzelésnek hívja.
Ha ezt egyszerre többen végezzük, azt úgy hívjuk, hogy KOLLEKTÍV KÉPALKOTÁS! A földi életet hosszú ideje ezzel a módszerrel irányítják, ez van most a vírus és a migráció esetében is. Ha nézed az erőszakot, az aberrációt, a genderizmust a tv-ben, akkor a Te képalkotó erődet is önként odaadod a földet irányító sötét erőknek!

Most van itt az ideje a Te paradigmaváltásodnak is!