Skip to main content

 

Az Úr imádsága (Miatyánk)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.
Akkor fussunk neki:
Kihez szól ez az imádság? Ki az aki kísértésbe visz? Ki az aki megszabadít a gonosztól? Kinek adja az imádkozó a hatalmat és a dicsőséget mindörökké? 
Miért kell az Ámen-t mondani? Kit szólítanak meg ezzel? Ámon-t? 
Hová is szól ez az ima? Ki a címzett? Biztos, hogy a fény oldalán áll az, akihez imádkozol ha ezzel a szóval zárod le?
Akkor most már jó lenne ha gondolkodnál is végre!
Ámon (más elnevezések: Ámun, Ámen, Imen, Ammon, Hammon) egyike volt a legrégibb isteneknek az ókori Egyiptomban. Már az Óbirodalom, az V. dinasztia korától kezdve előfordult a piramisszövegekben. Nevének eredeti jelentése „Az elrejtett” vagy „Aki rejtve van” volt, de hívták „Egyetlen”-nek is.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81mon_(isten)